wwin-ba.com

Adresa:
Antuna Mihanovića b.b.
88220 Široki Brijeg
Odgovorna osoba
Miroslav Zelenika
JIB
4272088430004
Račun
KM: 1327002004041824, NLB Tuzlanska banka
KM: 3060080000890911, Hypo Alpe Adria banka
KM: 1549995000278370, Intesa San Paolo
IBAN: BA391327010186180586, SWIFT: TBTUBA22, NLB Banka d.d. Sarajevo
Fax
+387 39 716 501
Pratite nas
X